Styrelsen består av tolv studenter som studerar en teknisk utbildning vid Linnéuniversitetet. Styrelsemedlemmarna har blivit invalda i samband med VÄXT:s årsmöte där alla VÄXT-medlemmar är välkomna att sitta med och få sin röst hörd. Årsmötena hålls i början av varje år.