VÄXT förening består av cirka niohundra medlemmar som studerar tekniska inriktningar. Föreningens beslutande organ utgörs av en styrelse bestående av tolv studenter från de tekniska utbildningarna som driver verksamheten tillsammans med två utskott, Säxtesinnet och Staben.