VÄXT studentförening inriktar sig till studenter som läser ingenjörsutbildningar samt tekniskt basår vid Linnéuniversitetet i Växjö. Föreningen består av cirka *** medlemmar.

Föreningens beslutande organ utgörs av en styrelse bestående av 12 studenter samt två utskott, Säxtesinnet och Staben som hjälper till att driva verksamheten framåt.