Årets nya styrelse består av:

Ordförande: Ivan Kurtis

Vice ordförande: Ellen Andrell

Sekreterare: Cecilia Linhatte

Kassör: Christopher Berg

Företagsansvarig: Hjalmar Nilsson

Informationsansvarig: Madeleine Johansson

Aktivitetsansvarig: Filip Klingestam Lundqvist

Utbildningsansvarig: Linnea Schindelar

Overallansvarig:

Säxtemästare: Jessica Peltonen

Stallmästare:

Nollningsgeneral: Hemligt